Mbjellja e flokeve me metoden DHI apo Sapphire FUE, avantazhet dhe disavantazhet.

Çfarë e dallon transplantin e flokëve Sapphire FUE nga transplantimi i flokëve DHI? Metoda e transplantimit të flokëve, e njohur si Sapphire FUE (Nxjerrjes së Njësisë Folikulare) dhe përdorimi i majave aktuale të safirit – një metal shumë i çmuar – i referohet përdorimit të majave unike të safirit gjatë fazës së hapjes së kanalit të transplantimit të flokëve.

Aftësia për të transplantuar flokët është një nga avantazhet kryesore të teknikës së mbjelljes së flokëve DHI. Folikulat e qimeve nuk mund të presin jashtë trupit sepse transplantohen brenda 1-2 minutave nga largimi nga vendi i dhuruesit. Duke bërë këtë, gjasat që folikulat e flokëve të dëmtohen reduktohet.

FUE ws DHI

Çfarë është transplantimi i flokëve DHI?

Gjatë procedures DHI, folikulat e flokëve nxirren fillimisht nga zona e dhuruesit përpara se të transplantohen drejtpërdrejt në zonën marrëse pa pasur nevojë për prerje me bisturi. Gjate metodes DHI përdoret një mjet unik në formë stilolapsi që pret dhe implanton njëkohësisht çdo gjëndër floku, në krahasim me implantimin manual të secilit veç e veç. Ky operacion është më i shpejt krahasuar me metodat e tjera të mbjelljes së flokëve.

Çfarë është transplantimi i flokëve FUE?

Folikula individuale të flokëve nxirren nga lëkura juaj dhe implantohen diku tjetër në trupin tuaj gjatë një procedure transplantimi të flokëve me nxjerrjen e njësisë folikulare (FUE). Si rezultat, flokët e zonës së re do të duken më të dendur.

Një person pa floke ose me floke te rralluar, i cili ka ende flokë të mjaftueshëm ne zona te tjera, është kandidati ideal për një transplant flokësh FUE. Nëse nuk keni mjaft flokë të trashë dhe të shëndetshëm për t’i transplantuar në zonën pa floke ose me floke te rralle atehere, atehere ka gjasa  qe të mos jeni gati për një transplant flokësh FUE.

Cili është ndryshimi i çmimit midis DHI dhe FUE?

Për shkak të përdorimit të instrumenteve dhe metodave të sofistikuara gjatë gjithë procedurës, transplanti i flokëve DHI mund te jete më i shtrenjte. Pacientët vendosin të vazhdojnë me mbjelljen e flokëve me metoden DHI për shkak të rikuperimit me te shpejtë

Çfarë dallimesh ekzistojnë në mënyrat se si trajtohen DHI dhe FUE?

Fillimisht u mendua se përdorimi i teknikave të ndryshme në metodat e mbjelljes së flokëve lidhej me atë se cila metodë do të jepte rezultate më të sakta për pacientin. Duke pasur parasysh variacionet per seicilen procedure, kjo personalizohet për çdo person. Konsultat para procesit janë te nevojshme dhe do te percaktojne specifikat per cdo pacient. Mjeku do te sygjeroje proceduren qe do te perdoret duke pasur parasysh specifikat dhe ndryshimet midis procedurave FUE dhe DHI.

Të dy metodat ndryshojnë në mënyrat e mëposhtme:

Sipërfaqja e mbjelljes: Per hapësira më të vogla, më të kufizuara, qasja DHI zakonisht konsiderohet me e përshtatshme. Kjo procedurë zakonisht përdoret në vende të vogla në situata kur ka rrallim qimesh (plagë) pas një aksidenti. Në të kundërt, teknika FUE është metoda e me e mire kur behet fjale per zona më te madhe sic eshte procedura e mbjelljes se flokeve ne kokë.

Numri i transplanteve ndryshon në varësi të metodës së përdorur. Me teknikën FUE përdoren 4000-5000 grafte sepse sipërfaqja e aplikuar është dukshëm më e madhe. Procedura e DHI përdor midis 2500 dhe 3500 grafte për shkak të zonës së kufizuar të aplikuar. Natyrisht, këto shifra ndryshojnë edhe në bazë të lëkurës së kokës së pacientit.

Avantazhet dhe disavantazhet e medodes DHI krahasuar me ate FUE

Ka avantazhe dhe disavantazhe përsa i perket mbjelljes se flokëve me medoden DHI dhe FUE.

Një pengesë e rëndësishme e transplanteve të flokëve DHI është se ato kërkojnë më shumë kohë për t’u përfunduar se transplantet e flokëve FUE. Me metoden DHI, transplantimi i një numri X graftesh do të kërkonte gati dy herë më shumë kohe se me FUE. Kjo nënkupton që për të përfunduar të gjithë operacionin, pacienti do të duhet të marrë pjesë në dy ose më shumë seanca.

Pasoja negative më e shpeshtë e transplantimit të flokëve FUE është prerja në vendin e nxjerrjes së flokëve. Ndersa transplantimi i flokëve DHI lë vetëm njolla të bardha gati të padukshme në vend të plagëve. Për të siguruar që flokët e implantuar të rriten si qime natyrale, instrumenti DHI, i njohur gjithashtu si stilolapsi Choi, është mjaft i sofistikuar për të matur dhe menaxhuar thellësinë dhe këndin e flokëve të implantuar. Teknika DHI eliminon gjithashtu nevojën për qepje. Për shkak të këtyre karakteristikave të fundit, procesi i transplantimit të flokëve DHI ka shkallë më të lartë suksesi pasi promovon mbijetesën dhe rritjen e çdo folikuli të transplantuar.

Në procesin e mbjelljes së flokëve DHI, trajtimi kryhet me anestezi lokale. Procedura e transplantimit të flokëve DHI mbart rrezikun e përgjigjes ndaj anestezisë, gjakderdhjes, marramendjes, shqetësimit dhe infeksionit. Prandaj, është thelbësore të konstatohet nëse kirurgu ka kualifikim dhe ekspertizë të gjerë në kryerjen e transplanteve të flokëve me medoden DHI.

Duke qene se nxjerrja dhe implantimi kërkojnë saktësi, procesi duhet të kryhet me kujdes ekstrem. Përzgjedhja e teknikës më të mirë të mbjelljes së flokëve kërkon vleresimin me te mire te ketyre detajeve.

Konkluzioni

Si përmbledhje, renia ose rrallimi i flokëve mund të trajtohen në mënyrë efikase me transplantin e flokëve DHI dhe FUE. Vleresoni detaje si  shkalla e rënies së flokëve, kostoja e trajtimit dhe përvoja e kirurgut perpara zgjedhjes se procedures se duhur. Laser Way eshte zgjedhja juaj me e mire per mbjelljen e flokut ne Tirane.