Mbjellja e flokëve tek Femrat - Laser Way

Mbjellja e flokeve tek Femrat

Transplantimi i flokëve është një metodë efektive trajtimi që krijon një ndikim pozitiv tek individët që përjetojnë rënie të flokëve; duke prekur çdo aspekt të jetës së tyre. Edhe pse shumica e pacientëve të transplantit të flokëve janë ende meshkuj, një përqindje e lartë e grave kanë filluar gjithashtu të kërkojnë transplant flokësh për të përballuar rënien e flokëve.

Shkaqet e rënies së flokëve tek gratë

Pse bien floket?

Humbja e flokëve të modelit femëror, e njohur gjithashtu si Alopecia Androgjenetike, është shkaku më i zakonshëm i rënies së flokëve tek gratë.

Shkaqe të tjera të mundshme të rënies së flokëve tek gratë janë:

 • Ka një predispozitë gjenetike për rënien e flokëve
 • Sëmundjet autoimune
 • Ndryshimi në nivelet e hormoneve
 • Mjekimi
 • Menopauza
 • Shtatzënia
 • Stresi i tepruar
 • Dietë e rëndë/humbje e shpejtë në peshë
 • Mungesa e hekurit

Ne mund të fillojmë analizën tonë duke shqyrtuar gjendjen më të zakonshme mjekësore të humbjes së flokëve; Alopecia androgjenetike.

Alopecia androgjenetike

Ndryshimet folikulare që shkaktojnë alopecinë androgjenetike, janë të ngjashme midis rënies së flokëve të modelit mashkullor dhe femëror.

Humbja e flokëve tek meshkujt në përgjithësi karakterizohet nga një rënie e vijës së flokëve (zona ballore), duke prekur tempujt (zona e përkohshme) dhe rajonin e kurorës (zona e kulmit). Gratë, nga ana tjetër, përgjithësisht humbasin flokët e tyre në mënyrë të përhapur mbi kurorën e kokës. Është shumë e rrallë që gratë të përjetojnë renie të plotë te flokut.

Renia e flokeve tek gratë karakterizohet kryesisht nga një rrallim i përgjithshëm që ndodh në të gjithë skalpin e kokës ose i lokalizuar; duke prekur vetëm zona të veçanta të kokës.

Alopecia androgjenetike tek gratë mund të shfaqet në 3 modele të ndryshme të rënies së flokëve:

Difuze (progresive)

I lokalizuar (i qëndrueshëm)

Me model (me model mashkullor)

 1. Difuze (progresive): Kjo gjendje e rënies së flokëve karakterizohet nga rrallimi difuz i rajonit të kurorës që mund të përhapet në të gjithë skalpin e kokës, me ruajtjen e vijës së përparme të flokëve.
 1. I lokalizuar (i qëndrueshëm): Ky lloj i rënies së flokëve karakterizohet nga recesioni bitemporal i pjesës së vijës së mesme në qendër të kokës pa rrallim difuz.
 1. Me model (me model mashkullor): Rënia e flokëve me model karakterizohet nga recesioni bitemporal në tempuj, i cili bën që vija e flokëve ballore të lëvizë mbrapa-të tërhiqet (Hamilton).

Mënyrat për të parandaluar rënien e flokëve tek gratë

Parandalimi i renies se flokëve mund të jetë i mundur përmes trajtimeve mjekësore dhe vetëkujdesit, si dhe mbajtjes së një diete të shëndetshme.

Keni ndonje pyetje?

Nuk e gjetët pyetjen tuaj?
Ju mund të bëni çdo pyetje që keni në lidhje me transplantin e flokëve në klinikën Laser Way!

× WhatsApp