Rreth Nesh - Laser Way

Rreth Nesh

Klinika e Flokut Laser Way

Klinika Laser Way, themeluar në vitin 2004, është një nga klinikat më të mira si pikë referimi  për transpantin e flokut në Tiranë.

Klinika pozicionohet në një ndër zonat më të preferuara të qytetit, në zonën e ish  Bllokut të Udhëheqësve. Ambientet e brendshme të klinikës ofrojnë hapësirat e nevojshme për klientët. Klinika përbëhet nga 11 salla pune, 2 salla pre dhe post operatore, 2 ambiente pritje të mëdha dhe të mirë ndricuara si dhe amjente pushimi.

Klinika Laser Way është e akredituar nga Ministria e Shëndetësisë, dhe përmbush të gjitha kriteret higjeno-sanitare.

Stafi I klinikës Laser Way përbëhet nga mjekë dhe infermiere kopetentë me një experience disa vjecare në fushën e transplantit të flokut. Përveç eksperiencës shumë vjecare dhe formimit mjekësor, klinika Laser Way shquhet edhe për finesën teknike.

× WhatsApp